หน้าแรก » ข่าวสารและกิจกรรม

โรงงานผู้ผลิตอีพีอีโฟม ชลบุรี - ไทยรุ่งเรืองโฟม

ต้อนรับ คพอ.รุ่นที่ 365 ฉันรักเธอ ชลบุรี

ยินดีต้อนรับ คพอ.รุ่นที่ 365 ฉันรักเธอ ชลบุรี 21/09/2565

ขอขอบพระคุณพี่น้อง ชาวคพอ. รุ่นที่ 365 ฉันรักเธอ ชลบุรี ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม มาให้กำลังใจ
บริษัท ไทยรุ่งเรือง โฟม จำกัด อย่างอบอุ่น พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างสนุกสนาน...

กิจกรรม คพอ. 365 Open House เยี่ยมบ้านเพื่อน

#คพอ365ชลบุรี

#สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดชลบุรี

ผู้ผลิต Epe Foam ชลบุรี ไทยรุ่งเรือง โฟม

โรงงานรับไดคัท อีพีอีโฟม บริษัท ไทยรุ่งเรืองโฟม จำกัด