หน้าแรก » รางวัลจากทาง สสว. SME - Provincial Champions

โรงงานผู้ผลิตอีพีอีโฟม ชลบุรี - ไทยรุ่งเรืองโฟม

รางวัลจากทาง สสว. SME - Provincial Champions

บริษัท ไทยรุ่งเรือง โฟม จำกัด ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดชลบุรี ปี 2561 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

ได้รับรางวัลจากทาง สสว. SME