รางวัลจากทาง สสว. SME - Provincial Champions

บริษัท ไทยรุ่งเรือง โฟม จำกัด ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดชลบุรี ปี 2561 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

 

ได้รับรางวัลจากทาง สสว. SME